Wereldkaart penis-lengte

Je kan het zo gek niet verzinnen, of er is wel een website voor. Nu is er dus een wereldkaart met de gemiddelde lengte van de penis.

Via de site Target Map werd de gemiddelde lengte van het mannelijk orgaan in kaart gebracht. In erectie, niet in rusttoestand. Het gaat, voor de duidelijkheid, om gemiddelde afmetingen. Uitzonderingen ‘naar boven of beneden’ zijn dus niet uitgesloten.

Uit de kaart blijkt dat de grootste penissen te vinden zijn in Congo-Brazzaville waar een  lid een gemiddelde lengte heeft van 17,93 centimeter. Ze worden gevolgd door de knapen van Ghana met een eervolle 17,31 centimeter.

Nederlanders doen het niet slecht op de kaart, met een gemiddelde van 15.87 cm. Dat is in ieder geval meer dan de Belgen (15,85), Italianen (15,74) en de Duitsers, die niet verder komen dan gemiddeld 14,84 centimeter.
De Zuid-Koreanen halen de laagste score, met gemiddeld 9,66 centimeter. De mannelijke inwoners van China hebben gemiddeld 10,89 centimeter, maar dat zijn dan wel gegevens uit 1953.